ღღבُخـتَـرپآیـیـزےღღ

و تنها امید است که زندگی می سازد و تو آن امیدی که نا امید نخواهد شد !!

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

مـَـن خـَسـتـه شـُدم دیگـــــَــر . . .

آنقدر خـَسـتـه و از پـا اُفتادهـ کِـه دِلـَم می خواهد برای چندین لحظه پیاپی چشم بـُگذارم

و

جز سیاهی چیزی نبینمــــ

چرا فـَهـمـیـدَنِ آدم هـآ اِنـقدر سـَخـت اَست ؟!؟؟

چرا کــَسی نمی فَهـمد که هیچ چیزی بـیشتـَر از رویای نـَزدیـکـ بـِهـ واقـِعـیـَت برایم طـَعم آرامشـ ندارد ؟

چرا کــَسی نمی فَهـمد که این روزها دلم رنگـــِ به واقعیت بدل شدن رویاهایُـم را می خواهد ؟

چرا هـَـمـه اَز دیــروز مــَن  می پـُـرسـَـند ؟

- خـَبــری نیست جـُـز آنــکه؛ 

طـِبقـِ  عادت پـُشت مـیز بـِـنـشینم وُ بـا دَسـتـه لـیوآن بـازی کـُنم وُ نـَقش خود را بر تیرگی سرد شده چای ببینم 

چـِـرا هـَـمـه نـِـگــآـهـِ تـُو را نـَفـی می کـُـنــنـد؟

چـِـرا اِصــرآر بـه اِنــکـآرِ زُلــ زَدن هــآی پـِنهــآـن تـُو دارند ؟

چـِـرا بـه تـَـلـخــی چـیـزی را کـِهـ نمـی دآنـنـد حـَدس می زنند ؟

من از این حـَدس ـها خـَسـتـه اَم 

کــآـش کـَسـی پـآسـُخِ سـُوآلــ ـهایـَم را بـِدَهــد 

کــآـش یقین شود تمام گـَمــآنــِهـ زَنــی ـهـآی این روزهاـیَـم 

مـَن از خوآب دیــدَنــ ـهـآی هـَـر شـَبــه اَم خسته ام 

از خـواب شــیـــریـنِ حـُضــورِ تـُو 

از سَلـآمِ خـُورشــیــد 

و 

اِنـتـهــاـی تـَـلـخِ خـوآب شـَبــآنـِهـ 

از این هـَـمـه اِنـتـِظـارِ اِسـتـجـابـَت دُعا 

از این هـَـمـه کـَـج خـُـلـقـی ها و راسـت اَنـدیـشـی هـای بـآطــل

از تـــِکــرار مُکــرَر ایـن بـَهـآر گــرفــتــه دِل

از حــُضـور هـَـمـه هــَر دَم و نـَبــودَنِ تـُـو حـَتــی یـکـ دَم

من از دَم و بــآزدَمـِ بـیـهــوده خـَسـتـه ام 

و دل نــآگــِـــرونــَـم

دل نــآگــِـــرون این سَـطــرهــآی خـــآلــی از واژه 

و 

این واژه های عــآری اَز اِحـســآس

دل نــآگــِـــرون بـُغــض ـهـای نـَـهـآن شـُده

اَشـکــ ـهای سَـنگ شـُـده 

دل نــآگــِـــرون سـُکــوـت کـَـفـتــر هــای جـِلـُوی پـنـجـره اَم

کـه

خـَـسـته از حـَـرفــهـآی هـَـرروزه اَم دیـگر برایم بـَغ بـَغــو نمی کنند

دل نــآگــِـــرون گـُـلدآن کـاج مـُطــَبـَقـَّـم کــه یــادَم مــیرَود کـِی آبـَشـ دادم

دل نــآگــِـــرون ایـن هـَـمه نـِـگــرآنــی و دِل دِل زَدن و دُو دُو زَدنِ چِـشـمـانم

دل نــآگــِـــرون لـَـرزِشــ هـَـرروزـهـ پـــآهــآیَـم هـِـنــگـامِ رِســیدَن به خــانــهـ

و بــی قـَـــرآر

بــی قـَـــرآر یـکــ کـَـلآم حـَـرفــِ اُمیــدوآر کــُنـنده

بــی قـَـــرآر یـکــ جـُـرعــه آب خـُـنـکـ کــه اَز گـَـلـوی خـُشکـِ خــاطــرَم پــایـیـن روَد 

بــی قـَـــرآر اِطـمــیــنآنِ مـَـشــکــوکـــ و اَحـمـَـقـــانــه دِلــَم 

 

تـُـو را به جـآنِ نـیـمـه جآنِ ایـن کــُـهــنه دِرخــت پـــیر

تـُـو را به جـآنِ سَختــی دَر هَم فـِـشــرده این خـِـشـت خـآم

تـُـو را به هـَـرروز خـَط زَدن روزهــایِ تـَقــویم

 

بیا و پـآیـــآن بـِده این هـَمه دِلـــوآپـَـسـی را 

بیا و باور کـَـردَن را یـاد این مـَردُمـــانِ خـُـرافــِـه پـَـرسـت بـده تا بدانَند فـال قَـهوه هـمیشه رَفتن رآ نـِشآن نمیدهد

بیا و هَــرآسِ صـاعــقــه را آرامــ کـُن

بیا و بـــارآن بـــاش دَر تَــن خـُشـکــیده ـی این شـوریده دِلِ بــی سـامــآن

بیا و مـُـجــَسـم کــُن وَهــمِ ایــن خـیــال آشــوب را 

بیا روشـَن کــُن ایـن شـَبِ تــآر را . . .

 

 

 

 

 

۹۴/۰۲/۱۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

 

این من بیشتر از آنکه به چشم بیاید 

به این واژه ها ، به این نوشته های هول هولکی دچار است 

.

گاهی آنقدر غرق دررویا واژه پردازی می کند

که یادش میرود 

چای دارچین در انتظار شیرینی یک حبه قند سرد میشود 

که یادش میرود 

این روزها ، این دقایق گذران عمریست که فرصت یکباره است 

.

گاهی آنقدر شبیه دخترک داستان هایم میشوم 

که فراموش میکنم که راوی منم و تقدیر این دختر بازیچه ی نوشته های من 

حال چه فرقی میکند که من او باشم یا او ، من ؛ وقتی هنوز شمارش اعداد را خوب بلد نیستم و این ثانیه ها 

بی محابای یک اتفاق شیرین می گذرند 

اندکی دلشوره به جا مانده شاید 

در این بزم من و کاغذ و قلم و یک فنجان چای در پشت بام این خانه 

در بین این همه هیاهو و بلوای پیشوند های شنبه تا جمعه 

.

.

لختی صبر

بادی می وزد و شالم اسیر دستان مهاجر باد می رقصد 

دستانم لیوان محبوبم را بیشتر در حلقه اش محصور می کند 

چشم به آسمان می دوزم 

دو ستاره 

دو دکل 

پنج خانه هم قد خانمان 

مردی آکاردئون می نوازد ؛ 

بــــــآز . . . ای الهــــــــه نــــآز . . . .

و من غرق در این فکر می شوم که این ترانه با صدای استاد بنان شور دیگری دارید 

غرق میشوم در افکار همیشگی . . .

چرا بانکـها شب کار نمی کنند ؟

چرا چراغهای کوچه یک در میان روشن است ؟

و یا آب این جوی خسته نمی شود از این همه رفتن ؟

و یا درخت کاج تا کی در انتظار کلاغ ، خانه اش را بر دوش نگه می دارد ؟

نگاهی خیره به آسمان کم ستاره و خاکستری تهران 

و

فکری این روزها مثل خوره هرروز مرا خورده است 

نفســـــــــی عمیــــــــــــق

و ورود هزاران مولکول پاک دی اکسید کربن و دود غلیظ ماشین حمل مصالح خونه نیمه کاره روبه رویی

خنده ای بابت این تضاد واقعی 

هــــــــــــــــــــه . . . :)

چه وسیع است این سقف بی ستون و این آبی بی انتهای محبوب من 

و 

چه با عظمت شکوه با شکوه خدایی را به رخ می کشد 

و

من 

این دخترک رویا پرداز و خیالباف پایـــیزی 

دلش کمی رنگ واقعیت رویاهایش را می خواهد 

دلش کمی بوی خدا می خواهد 

دلش لبخندی حک شده بر ماه می خواهد  . . .

تو ماه را آفریدی و من ماه هاست که در تمام رخ ماه نگاه تو را ، لبخند تو را می جویم 

 

هنوز دلخوش نگاه توام خاتــــــــون

 

 

+یه روز مبارک ، یه بانوی عزیز و یک مادر دوست داشتنی 

+عنان اتفاقات از دستم در رفته  . . .

+مامانم می گه : تو بخواه ازش برات جور می کنه !

+مامانا که دروغ نمی گن و من این روزها سخت به تائید و آرامش هر دفعه مامان دلخوشم !

 +باران حرف دل من است ، وقتی ابری هستم و نمی بارم 

۹۴/۰۱/۲۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

سیزده بدر بهانه است 

من هرروز آرزوهایم را با نفس به هوا می فرستم 

نفس هایی که گاه از شوق تند

 و

گاه از غمی هرچند کوچک منقطع کشیده میشود

امروز 

با سبدی از قاصدک های قاصد آرزوهای کوچک و بزرگ به هوا می فرستم 

و دلخوش آنم .. 

 که مقصد آسمانیست که در هر روزگاری نگاهم که به آن باشد دلم قرص می شود 

 

 

 

×   سیزده روز از سال گذشت و چه سریع 

×  دلخوش 352 روز باقیم :)

× بگذر از گذر عمر ناچیزم که گاه زمینم میزند و گاه به اوجم می رساند

 

 

 

 

 

 

 

۹۴/۰۱/۱۳ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

خدایا 

سقف آسمانت برایم کوتاه است 

و 

دلم از بهانه ها لبریز

خسته از هجوم بی وقفه ی این تشویش ها 

دلم نگاهت را می خواهد 

همین حالا 

همین لحظه 

در همین تگرگ 

در همین طوفان بهاری 

در همین له له زدن زمین ...

نگاهم کن . . .

 

 

 

+بازم تکرار مکرر ، بازم نگاه هایی که دوستشون ندارم 

+بازم یک جمع پر از تنهایی ...

+دلم اطمینان میخواهد ؛ یک نشانه ی محکم 

+دلم تضمین می خواهد ؛ یک اعتماد پا بر جا

+بهم آرامش بده ، صبر بده و زبونی که به تیکه باز نشه 

۹۴/۰۱/۱۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

نمیدانم

باران دیروز از شوق رسیدن به بهار بود 

یا از پایان سالی سرکش

و شهر پر از ازدحام آدمیانی که میروند تا جشن بگیرند این نوروز باستانی را 

 

و سرانجام بهار آمد

 

بهاری گره خورده به شـُرشــُر باران

بارانی که دیروز بی امان می بارید 

و دیروزی که یکسال از آن گذشت و پیوند خورد با خاطره ای نه چندان دور

و خاطره ...

 

امان از خاطره ها 

که هرچه از سال میگذرد کهنه می شوند اما پاک نمیشوند 

و زنده باد 

خاطراتی که لبخند را بر لب می نشانند 

 

نوروز سر آغاز تمام زیبایی هاست 

شروعی برای به دست آوردن زیبایی 

 

نوروزتان زیبا . . .

 

 

+تحویل شد سالی که گمان نمی رفت پایانی داشته باشد 

+و معلوم شد پایان شروعی که  پایانش به نظر نا معلوم بود

+بازم سکوت کردم ...اتگار در برابر جمال و جبروتت جز نگاه کاری از دستم بر نمیاد

+گره بزن سبزه را با عشق  و دعا کن که ببارد بارانی از جنس رحمتش بر ما

+آرزوها محقق می شوند ، کافیست نگاهت را با نگاهش و مهرش را با دلت اجین کنی 

+حوصله واژه آرایی نداشتم 

+یه متن سرسری برای اعلام حضور 

 

۹۴/۰۱/۰۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

هوای گرفته 

من

بارون

لیوان داغ چای

پر رنگ تر

تلخ تر

یک اتفاق دیر یا زود افتادنی

یک بوم

دو هوا

دو آدم

دو طعم به هم آمیخته 

تلخی 

شیرینی

شایدم گس

و امروز سرنوشتی رقم خورد

سرنوشتی که شاید رو نوشتی دیگر سال بعد یا شاید سالهای بعد داشته باشد 

پایانی که شاید شروعی باشد 

سرآغازی برای نوشتن سرنوشتی تازه 

2 آدم 

یک همدم 

یک مونس 

و یک خدا 

که در همین نزدیکی است !!!

 

 

+تعبیر تلخی و شیرینی ساعات دست خود ما آدماست، شاید تلخی امروز شیرینی فردا رو رقم بزنه !! کاش...

+تجربه ای بس عجیب ، بسی خوب 

+دوستی ها تموم نمیشن ، قانون بقای دوستی با هم بودن نیست به یاد هم بودن و دعا برای همدیگه است 

+نگاهم به همون آسمونیه که نگاهش رو ازم بر نمیداره 

+دلم قرص است که در پس هر حکمتت رحمتی نهفته داری !!!

 

 

۹۳/۱۲/۲۵ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

یک آهنگ جدید تازه کشف شده 

از خواننده نه چندان معروف

یک لیوان چای نه به تلخی قهوه اسپرسو کافه بین راه 

اما گرم 

و من 

دختر پاییزی 

خیره به خودکار در شکسته ام و کاغذی ته مانده از سر رسید کهنه رسیده از سال 93

کلی فکر

کلی حرف نزده

کلی پشیمونی از حرفای زده 

کلی کارهای عجیب معوقه 

کلی تجربه

و 

دلهره یک سال جدید

امسالم گذشت 

21 روز دیگه باید با چای دیگه فکر نوشته تبریک عید باشم 

سال عجیبی بود 

با سرعتی سرسام آور 

یک روز عروسی رفتم

یک روز ختم 

2 روز از 365 روز رو گریه کردم

2 روز شاد نبودم

1 هفته غصه دار بودم

7 روز به سجده افتادم

2 روز مریض شدم

3 روز نگاه مستقیم خدا رو دیدم 

4 روز درگیر بودم و یک کادوی بزرگ گرفتم

20 روز امتحان داشتم 

و از همه مهمتر 1 سال بزرگتر شدم

خوب بود

با یه دید سرسری و تصور لیوانی که نیمه اش پره خوب بود

کلی چیز یاد گرفتم

کلی چیز جدید دیدم 

کشف کردم

انگاری صبورتر شدم

انگاری ظرفیتم بیشتر شده 

ضد گلوله شدم

و امیدم گره خورده به نگاهی ابدی

عاشق زندگیم 

و

عاشق آفریننده زندگی

و سخت مدیون نگاهش که هیچ وقت از من بر نداشت :)

 

دفتر امسال رو با لبخند می بندم 

بهترین ها اتفاق نیفتاد 

اما دید من به زندگی در 1393 بهترین بود :)

 

 

+خیلی زود بود این آپ اما خب حرف گفتنی رو نزنی بوی نا می گیره !!!

 

 

 

 

۹۳/۱۲/۰۸ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

 

خیلی حس قشنگیه که تو اوج نا امیدی ببینی که صداتو شنیده 

 

و اون اتفاق هر چند کوچیک جوری رقم بخوره که ته دلت میخواستی :)

 

حالم خوبه ، از برکت نگاه تو خاتون 

میدونم که نگاهم میکنی :)

 

 

+بعد از یک ماه امتحانات بالاخره اومدم 

+ممنونم از همه دوستانی که تو این مدت هم حضورشون رو ثابت کردن :)

 

۹۳/۱۱/۱۲ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

یه روزایی وقت بذار برای خـودت !!!

یه وقتایی روی جدول راه برو ، دستاتو باز کن و نفس عمیق بکش --> بی خیال نگاه متعجب و پر تمسخر دیگران

برای خودت بستنی قیفی بخر و با لذت بخور

به یاد کودکی بلند بخند و نترس از شنیدن صفت دیوانه عابران

رو نیمکتی بشین و رهگذرا رو نگاه کن

به همه لبخند بزن 

با لذت برو خرید و برای خودت لباسای رنـــگــی بخر و دست پر برگرد

با یه موزیک شاد برقص و همخونی کن و اگه غلط خوندی به خودت بـخـَـند

گاهی الکی الکی مثل بچگی گــریــه کن 

اشک شوق بریز و شـُـکر کن

برای مامانت گل بخر

خواهرتو غافلگیر کن

سر به سر بچه ها بذار و باهاشون بازی کن

گاهی برو یه مکان زیارتی و با خودت و خدا خلوت کن 

یه نامه بنویس واسه خودت و پست کن

برای خودت کادو بخر

به یه دوست قدیمی زنگ بزن و خاطره تعریف کن

عکس ها رو بریز دورت و غرق تماشاشون شو

از بابات تشکر کن

از استادت قدردانی کن

کسی رو که دوست داری مهربون نگاش کن و بهش بگو که برات مهمه

فیلم قدیمی بذار ، همونی که دوست داشتی ، بذار و برای چندمین بار تماشا کن

موهات رو همش نبند ، بازشون بذار ، بذار اونا هم نفسی تازه کنن

جرأت کن و برای تنوع گاهی کوتاهشون کن و باور کن که هرچیزی چاره داره تو ای دنیا

مثل بچگی خرگوشی ببندشون

به مامانت بگو برات شونه کنه و ببافه

گاهی به ناخن هات لاک بزن و خوشحال شو

شیطونی کن و جیغ بزن 

اگه برف بارید برو و آدم برفی درست کن 

زیر بارون قدم بزن و خیس شو 

برو قنادی و شیرینی بخر 

واسه فردات برنامه ریزی کن و بنویس و بهشون عمل کن

خودت رو ببر گردش

برو عینک فروشی و همه عینک ها رو تست کن و از دیدن خودت تو آینه بخند

برو کتابفروشی و کتاب بخر

برای خودت نقاشی کن 

اتاقت رو مرتب کن

لباس تازه بپوش و عطر بزن

چیزی که دنبالش بودی رو پیدا کن و بخر

از خودت ایراد نگیر 

باور کن که زندگی زیباست و میشه زیباترش کرد

گاهی لازمه از تنبیه و سرزنش خودمون دست برداریم و

به خاطر کارهایی که کردیم تو زندگی به خودمون کارت صد آفرین بدیم

باید بدونیم که تا عاشق خودمون نباشیم نمیتونیم دیگری رو دوست داشته باشیم 

و به دیگران مهر بورزیم

به خودت محبت کن 

خودت رو دوست داشته باش

یه روز اونجوری باش که همیشه میخواستی باشی

گاهی وقتا با خودت و فقط به خاطر خودت زندگی کن 

"گاهی وقت ها خودت رو زندگی کن "

 

 

 زندگی رو خودت زیبا کن 

 

 

 

خودت به زندگی رنگ شادی بزن 

 

 

۹۳/۱۰/۰۷ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

پیدا کردن یه آهنگ پر خاطره تو وبلاگ یه دوست 

 

و زنده شدن کـــــُـــــلـی خــاطــره :)

 

 

+سـَـردـی نـگـــآهـــــو بـِـشـکـَـن ، فـ ـ ـ ـ ـآصـ ـ ــ ــلـ ــ ـه سـِزآـی مـــآ نـیـســت

۹۳/۰۹/۲۸ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

خـُـدایــا از تو معجزه می خواهم 

 

نه به خاطر ایمان آوردن که ایمان دارم هرچند گاهی سست ؛

 

نه به خاطر جهل حاکم که عالم بودن را چه نیاز که تو هستی ؛

 

از تو معجزه میخواهم تا دوباره به این دل لجباز ثابت کنم که : 

 

" نگـــآهــَـم مـی کـُـنـی !!! "

 

 

 

 

+ آشــوبــَـم ؛ آرامــشــَم تـــویـی ...

 

۹۳/۰۹/۱۵ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

حس قشنگیه صبح تولدت دقیقا راس همون ساعت از خواب بپری تا سجده شکر بذاری برای این موهبت

قشنگتر اینه که با برف پاییزی دقیقا همون روز رو یادآور بشه 

قشنگه که بببینی هنوزم مثل همه این 21 سال خدا نگاهت میکنه 

قشنگه که فکر کنی به خاطر دلخوشیه تو برف باریده تا بهت بگه هنوزم نگاهت میکنم ، هنوزم دوسِـت دارم

 

قشنگه که ببینی اطرافت پره از آدمایی که براشون مهمی 

براشون مهمه که چه روزی به دنیا اومدی 

 

این حس ها خیلی قشنگه 

خیلی خواستنیه 

این روز برام پر بود از حس های خوب و خواستنی 

خداجوون ازت ممنونم 

بابت تولدم 

بابت زندگی که دارم

بابت آدمای دوست داشتنی اطرافم 

بابت همه ی این 21 سال 

 

 

 

 

+خدایا مرسی بابت اینکه به هرچی که خواستم رسیدم مرسی بابت هدیه های زمینی ات

+حس خوبی به 21 سالگی دارم :)

+مثل خیلی سالهای دیگه امتحان داشتم :))

 

 

 

 

۹۳/۰۹/۰۴ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

ما زیاران چشم یاری داشتیم 

      خود غلط بود آنچه می پنداشتیم 

تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود

ور نه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

ما دم همت بر او بگماشتیم

نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد

جانب حرمت فرونگذاشتیم

گفت خود دادی به ما دل حافظا

ما محصل بر کسی نگماشتیم

 

 

+خداجون حضور نزدیک تر از رگ گردن نمیخوام ، امشب بغلم کن 

+یـــــــــــآدم نمی رود ؛ هــَــــرگــــز

 +وقتی بارون میاد و دلت شکسته است و اذان می گویند :(

۹۳/۰۹/۰۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

یک خـروآر بــُغــضــِ بــی اَمـــان

و

یــکـ لـیــوآن آــبــــ

 

مگر این بغض به تنهایی و با یک لیوان آب از گلویم پایین میرود ؟!

+پس از مدتها و گـــــریه بـــی اَمــــانـــــــ 

+دروغ چرا ؟! حالم خوب نیست 

۹۳/۰۸/۲۳ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

کــ ـآـش هــیــچ وَقــتــــ نـَــرِســِهـ  کــِه تـِکــه کـَـلـآمــمــوـن بــشــه "اــی کــ ــآـش "
+دلم یه ساحل میخواد ، باد شدید و یه دریای طوفانی
 و
بـآرانی که بشوید این همه بی معنا بودن را . . .

+دیگه نه اون استاد هست و نه اون کلاس
+خوش مرگ شدن هم واژه ی بی معنایی است
وقتی حلوا را میخورند و رنج صبر کردن برای غوره ها را  به سخره میگیرند
+کاملا بی منظور . . .


✘ادامهـ مطلبـ✘

۹۳/۰۸/۱۵ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

بغض هایت را نگه دار

هواشناسی بارانی سیل آسا را در جایی همین حوالی پیش بینی کرده

چند روزی دندان سر جگر خونین بگذار

عاقبت این بغض عجین شده با دلت هم میشکند

فقط چند روز (صبـــــر کـــُــن) . . .

 

 

+خواستم از تنهایی بنالم یاد ظهر عاشورا و تنهایی امام حسین (ع)خجالت زده ام کرد

+هنوزم با شنیدن نوای عاشورا چهار ستون بدنم می لرزه ، پر میشم از بغض هایی که نمیشکنه !

+کاش شفاعت من رو سیاهم بکنید آقا :((

+یه روزایی ام یه چیزایی توش داره که آدم دلش واسه روزای تهی و خالیش تنگ میشه :(

+حال دلم یه جوراییه ، نمیدونم چشه ؟!

+من شرمنده روی ماه دخترایی ام که جمله "خوشگل شدم؟" شب عروسی بهشون حروم شد و قربانی مظلوم یک جنایت بودن

+سالار خوبان ، این روزها عاشورا که هیچ قیامت را برپا میکنند و بیخیال کنار می نشینند و آرزوی هم نشینی با حوریان و شما را هم دارند

+خدایا این ترس و واهمه ، این بی عدالتی تا کی ؟!؟!؟

+سخته گاهی تمام بار غصه ها و فکرارو یه نفره به دوش بکشی و دم نزنی!!!

+نمیدونم چی میشه آخرش اما ...

 

 

 

 

۹۳/۰۸/۰۷ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

حرف تو که باشد

حتی مادرم شوق را از نگاهم میخواند

کافی است صدایت بپیچد

آن وقت مادرم هم خنده کنان بدرقه ام میکند

کافی است عطرت فضا را عطراگین کند

کافی است نویدت از آسمان هویدا شود

کافی است باشی

بباری

و

بباری

مست میشوم

دیوانه میشم

عاشق میشوم

دوباره و دوباره

حالا فکر کن

من باشم و تو باشی و یه خیابان و یک رفیق شش دانگ

چتر را هم جا گذاشته باشم

تو فکر کن چه شود

چه شبی باشد

شب مهمانی من با اولین باران پایـــیـــــزی

فکر کن جمعه باشد

غروب باشد

یک خیابان دراز باشد و مسیری که نمیدانی به کجا میرود

و یک هم نشین دل نشین

و باران هم ببارد

اولین باران پاییــــــــزی  :)

 +هنوزم با صدای هر رعد دلم می تپه :)

+کاش شسته شده باشه امشب 

همه گناه ها و غم ها ، دلتنگی ها 

+کاش بدونم هنوزم ... :(

 

 

 

 

۹۳/۰۷/۱۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

ســــــآلـهـا گـُذشت

چیزی نزدیک 21 سال

و

من هنوز مثل تمام سالهای گذشته عاشق پاییزم

هنوز هم بوی نم را دوست دارم و تمام روزهای نمناک پاییز را هوا را نفس که نه ، زندگی می کشم

هنوز عاشق بوی نارنج و شکوفه های پرتقالم

هنوز با صدای خش خش برگها قدم میزنم و برگهای رقصان هوا را می شمرم

و هرروز بیشتر از دیروز عاشق میشوم

عاشق زندگی باطنا پیچیده و ظاهرا رویایی

عاشق تمام روزمرگی هایم

تمام دغدغه های گاه و بیگاه هیچ و پوچم

عاشق تمام چیزهای کوچک و ساده ای که مرا به این زندگی پیوند می زنند

پاییز من آمَـــد

رسیدنت مبارک !!! :)

 +پاییز که میشود جای خالیت بیشتر از هر چیز میان خیابان های خزان زده به چشم می آید ، نمی آیی؟!

 

+امـــــــروز

آرزو دارم

فاصله نباشد میان تو و تمام آرزوهایت

آه نباشد میان تو و تمام رویاهایت

تو باشی

و

خنده از ته دل و

و لبخند خدا از شادی تو :)

 

پاییــــــــــــــــــــــــزتون مبارکـــــــــــــ :)

۹۳/۰۷/۰۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

تمــــــآم  تـَنم مــیــســـوزَـد از زخــ ـم هـــآیـــ ـی کــهـ  هــَـــــرروز بــَـدـتــَر از دیــروز خـــوردـهـ ام

درد یــکـــ اتــفــآقـــ  کـــهـ بــه اتــفــآقــ تــــو ، دردش دردنـــآکــــتـــر بــآشــد شــکــنـجـه ام مـیـدهــد 

مــَن از دســتـــ رفــتــهـ ام

شــکـــسـتهـ ام

به انـتــهـــآیــِ زوال رسـیـدـهـ ام  بـهـ انـتــهــآیـــِ جــآدـهـ ایــ کــهـِ گـُـمــآن میــکـــردـم 

بـهـ اتـفـــاق تــو بــهـِ رنــگـــیــن کــمــان بـــرســد

درد مـی کــشــم 

مـی ســـوزم 

امــا اشــکـــ نــخــواهـــــم ریــخـــتـــــ 

پــنــهــان شـــدـهـ ام پــشــتــــِ لـبـخـندی کــه درد مــی کند !!!

 

+هـَنـوزَم یــکــ ســری چــیــزا مــثــل قــَبــله ، مـثـــل ترسیدن من از دندونپزشکی :(

+ بـزرگـــ شـدنـم مـصـادفــ شـُد بــا ایــنــکـه حــرفــــ بــشــنـَومــ و حــرفــ نــزنــم 

+زخـم بــُخـورم و دَم نــزـنــم 

+گــاهــی سـقـفـــِ بـُـلند آسـمــون انـقــدر بــرام کـوتاه مـیشــه که نفس کــم مــیارم :(

+خداجون ! آدم بودن ، خوب بودن توی این زمین خیلی سخت شده برام خیـلی :((

۹۳/۰۶/۱۷ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

مــَـرا کـِهـ مـی شـِـنـآســی ؟!

خـُـودَمــَ ـم ، کـَـسی شـبـیـهـ هـیـچــ  ـکـَس

کـَــمـی چـِـشـمـــ بــگــردآنــی پـیــدآیـَـم مـیـکـُـنـی

در مـیــان واژه هـایــی کــِه مـی نـویــسـَم

وَ

بـهـ  سُـخـره مـی گــیـرَم سـنـگـــِ سـَنـگـیـن  حرفـهـآیــ بـُـغـض شـده اَمــ را

بـهـ  سُـخـره مـی گــیـرَم بـُـغـض هــآی نیـمه جــ ـآنــِـ خـَـسـتــهـ  را

تا اَشـکــ نـشـوند ، هـِـق هـِـق نـشـوند، حـَـرفــ نـشـوند

کـَــمـی چـِـشـمـــ بــگــردآنــی پـیــدآیـَـم مـیـکـُـنـی

مــَــن هـَــمــآنــم کــه بــودَمـــ

مـِـهـرَبــآنـــــ

صـَــبــــور

مــَــغـرور

و کـَـ ـمــی بـَـهــآنـِـهـ گـــیــر

مــَـ ـن در حـَـوآلـــیـــِ اَشـکـــ ـهـایــِ  نــیـمــه شـَـبــمـــ

حـَـوآلـــیـــِ ، هـَـوآیــِ غـَــمــ زَده غـُـروــب جـُـمـعــِه هــا

حـَـوآلـــیـــِ چـِشــمـــ ـهـآیــِ ســُـرخــِ خــُـورشــیــد ، وقـَـتــی بــوسـه بـِــه دریــآ مـی زنــَد

مـَــ ـن هـَــســتــَمـــ

کـَــمـــی کـَـمــرَنــگـــ ـتــَر

کـَــمـــی خـَـســتــهـِ  ـتـَر

امــا هـَــســتــَمـــ

"مـَـــرآ پــِـیــ ـدآ کــُـ ـن "

 

 

+ از تـَـمـآمــِ خـواهــش هــا، خــواسـتــهـِ و نـَـخــواســتــهـِ هـا ---> تـمـَـنـایــِ یـکــ راـهـ ، یـکــ نــگــاـهـ

+ شـَـبــهـایــی کـِـهـ تــوی بــیــداریـــ  هـَـمـــ خــواب مــی بــیــنــم

۹۳/۰۵/۲۸ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

گــاهـی دلــم مـیـخـواد زــندگـیـمو بــدم دـسـت یـکــی و بــگــم مــن خــسـتـه شـدم یـه ذره تـو جــام بـاش (!)

 

 

+میخواستم بعد یه سفر عالی از خودم و دریا بگم اما ...

+وفتایی که حوصله نوشتن ندارم و از همه مهمتر نوشتن دردی ازم دوا نمیکنه :(

+نوشتم که یادم باشه . . .

+سردرد مضحک و کشنده کم بود که معده درد هم اضافه بشه بهش

+زندگیه دیگه ، یه روز خوب و یه روز . . .

+هنوزم خوشحالم که کسی هست که شش دنگ حواسش با منه (!)

+این نوشته کاملا بی منظور بوده و کسی باعث و بانی حال این لحظه ام نیست

 

 

۹۳/۰۵/۲۳ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

بعضی شب ها هم هستند

هرچی چشم میندازی به ساعت میبینی که نه نمیخواد بگذره ؟!

بعضی شبها مثل روزای جمعه اند

روزای جمعه ای که گرد غم هم روش پاشیده شده !!!

شبایی که آرزوته یکی بیاد و ماه رو نقاشی کنه تو آسمونت شاید محوش بشی و بگذره این شب لعنتی . . .

 

 


✘ادامهـ مطلبـ✘

۹۳/۰۵/۰۶ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

مـآ وآرِثـآنِ طمعکار تـَـنـهـآیـ ـی هستیم

که در سوگـ خاطره های دیروز ، هرروز و هرلحظه به میراث به جا مانده اش چنگ می زنیم

و دُنـیـآ؛

این بتکده کهنه و مخروب ، پر است از بت هایی که ظاهرشان میخندد و درونشان بسی خالی است

کی ابراهیمی می آید و این قـُرُق ، غـَرق شده را می شکند؟؟؟

کی وهم تلخ تنهایی به هم میریزد ؟!

انتظاری است کـشـنـده و طـولـانـ ـی

 

+بعضی از روزها هم هست که بی اونکه هوا آلوده باشه ، نفس کم میاری ؟!

+بعضی اوقات یه گوش میخوای فقط برای شنیدن ! :(

+کاش که دلم نسوزه ، کاش دستام رو بگیره که بلند شم (!)

۹۳/۰۵/۰۲ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

یه روزایی هم میاد تو زندگی

 

که همینجوری

الکی

یهویی

یه اتفاق کوچیک می افته

و

بعد از مدتها تو یادت می افته که خدا یه نعمتی بهت داده به اسم اشک

که گریه کنی تا سبک شی

و چقدر این گریه ها میتونه آرومت کنه !!!

 

 

 

+از حرف مردم جز گلایه هاشون ، کنایه هاشونه که میشه سوهان روحت !!!

 

 

+بد شد ، اون اتفاقی که افتاد کوچیک بود اما خب ، بعد مدت ها چشمام با اشک آشتی کرد !

۹۳/۰۴/۲۴ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

اگـر روزی من نبودم !

به شهــرزاد قصه گو ، بگو

قصه اش را به پایان ببرد

بگو :

انتظار کشیدن در خم کوچه های ندانستن سخت است

که ندانی "می آید " و نه حتی ندانی که "گذر " می کند یا نه ؟!

بگو تمام بار تهمت های شکستن پرهیزکاری های صوفیانه را به دوش من بگذارد

و

"تو" همان یکی باشی که بود و "من" همان که رفت !

اگر روزی من نبودم

به شهــرزاد قصه گو ، بگو؛

قصه اش را به پایان ببرد ، آنگونه که هست

نه آنگونه که باید می بود اما نبود

نه آنگونه که باید میشد اما نشد

 

اگر روزی من نبودم

تو نیز فراموش کن داستان غم انگیز

بودن ها و "نبود" شدن ها

فراموش کن روزی در هـــزار توی این جهان تو به توی

"مـَنـی" بود که در گذر زمان "او"یی شد اسیر دست خاطره ها !!!

 

 

+ تمام تلخند های امروز فدای یک گریه از سر شوق دیروز !

+دلگرم نگاهی ام که گاهی به نگاهی گره از اخمم می گشاید!

+بیکاری هم عالمی دارد برای خودش :)

۹۳/۰۴/۰۷ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

از این روزهای بهاری اما خشک و بی روح

از تابستانی که نیامده هرروزش مرا می سوزاند

از این تشویش ها و دل ناگرانی های نفرین شده ،

از همه ی این روزها و لحظه ها وفکرهای پاک نشدنی در لایه لایه های ذهنم بیزارم !!!

 

+خط و نشان دوزخت را برایم نکش ؛ این دنیایم هرروزش دوزخ و هر لحظه اش جهنم است !

 

 

 

۹۳/۰۳/۲۴ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

این روزها حالشون خوب نیست :(

 

یه چیزیایی کم دارند و یه چیزیایی هم زیاد . . .

 

خلاصه ؛ حال این روزا خوب نیست !!!

 

۹۳/۰۳/۱۷ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

چـرا آدما بی خبر از درون همدیگه قضاوت میکنن؟؟؟

چرا محبت ها به چشم نمیان ؟؟؟

چرا ماها خسته نمیشیم از به دست گرفتن نقاب هایی که هرروز یک شکلن ؟!

 

+این شبها خسته ام  :(

۹۳/۰۳/۱۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

لذت یک بستنی قیفی خنک توی هوای گرم تابستون همراه یک رفیق 6 دنگ

همونقدر میتونه شیرین و دلچسب باشه

که قهوه ی داغ توی کافه سر راه و توی هوای برفی  !

همونقدر که بدونی هنوزم هستن کسایی که وقتی چونه هات لرزید نذارن اشکات هم بلرزه !

همونقدر که وقتی اشک تو چشات جمع شد بدونن که گریه واست سخته و نذارن اشکات بریزه !

همونقدر که سکوت کنن تا با خودت کنار بیای تا بغضتو قورت بدی!

همونقدر که بدونم هنوزم هستن کسایی که ناراحتیم واسشون مهمه ! :)

 

 

 

 

+گوشه چشمی از تو برام کافیه تا بفهمم هنوزم هوامو داری

+برای سالم بودن وجود مهربون خواهریم ازت ممنونم

۹۳/۰۳/۰۱ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

با دستانی آلوده به گناه

و

چشمانی که به روی حقیقت ها بسته است

و

دلی لبـریز از خواهش های مانده در راه


از معصومیتی از دست رفته ...

و

ذهنی ملول تر از فکر های آشفته


روی دیدنم در آینه نیست 

هراس دیدنی خودی که "من" نیست 

مرا می کشاند تا مرز جنون های در هم آمیخته

من "بر باد رفته ام "

طوفان زده ی کویری بی آب و برهوت

از بغض خواهش های آمیخته به هوس سوخته ام

دلم عزمی میخواهد از جنس تو

آرامشی از رنگ تو

نگاهم خواهی کرد ؟؟؟

دستانم را چه ؛ خواهی گرفت ؟؟؟

عهدی تا ابدیت میان "من" و "تو"

قولی پایبندتر از چینی بند زده ی وجودم

و گره ای بر دستان گره خوردمان

گره ای کور ...


نگاهم میکنی امــــروز ؟!
+برای تو ... برای تمام روزهای نیامده ات

برای من ... برای تمام دقایق ناگزیرم

برای ما ...


۹۳/۰۲/۱۴ |- בُخـتَـرپآیـیـزے -|

Design: Bia2skin.ir